Boka Webbstrategi och sökoptimering

Har du några frågor angående din bokning ringer du Pontus på 0705-56 66 64 eller mailar pontus@befound.se

ÖPPEN KURS

Grundutbildning 9-16
Stockholm, Göteborg och Malmö
Extra deltagare får 2000 kr i rabatt
6900 kr

FÖRETAGSKURS

Grundutbildning 9-16
Hålls på plats hos dig
Extra deltagare kostar 500 kr/st
15000 kr

Uppgradera till Anpassad kurs och bestäm innehållet själv

ANPASSAD KURS

Skräddarsydd utbildning 9-16
Hålls på plats hos dig
Extra deltagare kostar 500 kr/st
24000 kr

  • Intresseanmälan

Allmänna villkor

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom.

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse

Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle, men vi kan inte garantera plats vid ett specifikt datum då datum kan ställas in pga för lågt antal deltagare.

Betalning

Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker i de flesta fall från OMMH Scandinavia AB (org nr 556720-9092) men kan också faktureras av utbildningsansvarig Befound AB (org nr 559054-1966).

Databehandling och integritet

OMMH Scandinavia AB (försäljningsansvarig) samt Befound AB (utbildningsansvarig) behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att OMMH Scandinavia AB och Befound AB kan fullgöra ingångna avtal samt i vissa fall informera kunden om andra utbildningar och tjänster som är relevanta för kunden. Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till OMMH Scandinavia AB, Justinsgatan 13, 215 65 Malmö. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta OMMH (info@ommh.se) så att rättelse kan genomföras. I de fall OMMH eller Befound behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda fungerar OMMH och Befound som personuppgiftsbiträde åt Kund. Kunden innehar samtliga rättigheter till kundens data. OMMH samt Befound har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren samt för att förbättra och utveckla tjänsten. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart.

Befound AB
info@befound.se

Gustavsgatan 21
216 11 Limhamn

Ingenjörsgatan 8
411 19 Göteborg

Jens Lennartsson
jens@befound.se
0705-56 40 82

Pontus Österlin
pontus@befound.se
0705-56 66 64

Org.nr 559054-1966
Bankgiro 288-9756
Priser anges exkl. moms


12 december 14.00 // Begränsat antal platser