Boka Anpassad kurs

Frågor? Ringer Pontus på 0705-56 66 64 eller maila pontus@befound.se

Allmänna villkor

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid sjukdom.

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse

Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle.

Betalning

Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 20 dagar från fakturadatum. Fakturering sker vid bokning från utbildningsansvarig Befound AB (org nr 559054-1966). Resekostnader tillkommer vid kurser utanför Malmöregionen.

Databehandling och integritet

Befound AB (utbildningsansvarig) behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att Befound AB kan fullgöra ingångna avtal samt i vissa fall informera kunden om andra utbildningar och tjänster som är relevanta för kunden. Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till Befound AB, Gustavsgatan 21, 216 11 Limhamn. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta Befound (info@befound.se) så att rättelse kan genomföras. I de fall Befound behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda fungerar Befound som personuppgiftsbiträde åt Kund. Kunden innehar samtliga rättigheter till kundens data. Befound har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren samt för att förbättra och utveckla tjänsten. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart.

Befound AB
info@befound.se

Gustavsgatan 21
216 11 Limhamn

Pontus Österlin
pontus@befound.se
0705-56 66 64

Org.nr 559054-1966
Bankgiro 288-9756
Priser anges exkl. moms


12 december 14.00 // Begränsat antal platser