Frågor kring din kurs eller bokning?

Det är jag som håller kursen i Google Analytics så är det något du undrar över är det bara att kontakta mig. Och det är också jag som ansvarar för allt kring själva bokningen.

Ring: 0705-56 66 64

BOKA GOOGLE ANALYTICS ÖPPEN KURS

Grundutbildning 9-16
Stockholm, Göteborg och Malmö
6900 kr

 • Välj kurstillfälle

  Uppgradera till Privat kurs och välj datum själv

 • Fakturauppgifter

 • Deltagare

  Kontrollera gärna stavning (namnet kommer stå på diplomet)

 • Ytterligare deltagare

  Bjud in kollegor för 4900 kr/st. Är ni tre eller fler som vill gå kursen tjänar ni på att boka en Privat kurs.

 • Då du bokar godkänner du även våra Allmänna villkor som du finner på denna sida.

Allmänna villkor

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom.

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse

Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle, men vi kan inte garantera plats vid ett specifikt datum då datum kan ställas in pga för lågt antal deltagare.

Betalning

Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 20 dagar från fakturadatum. Fakturering sker av utbildningsansvarig Befound AB (org nr 559054-1966).

Databehandling och integritet (GDPR)

Befound AB (utbildningsansvarig) behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som Kunden lämnar när Kunden beställer Tjänster, begär support, registrerar Användare, samt i förekommande fall vid andra kontakter. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att Befound AB kan fullgöra ingångna avtal samt i vissa fall informera kunden om andra utbildningar och tjänster som är relevanta för kunden. Ni har rätt att gratis, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till Befound AB, Anckargripsgatan 3, 211 19, Malmö. Anser ni att personuppgift om er är felaktig ber vi er vänligen kontakta Befound (info@befound.se) så att rättelse kan genomföras. I de fall Befound behandlar personuppgifter för vilka Kund är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kunds anställda fungerar Befound som personuppgiftsbiträde åt Kund. Kunden innehar samtliga rättigheter till kundens data. Befound har dock rätt att använda Kundens data för statistiska ändamål där data presenteras anonymt och inte specifikt för Användaren samt för att förbättra och utveckla tjänsten. På begäran av Kund ska samtlig data raderas omedelbart.

Befound AB
info@befound.se

Gustavsgatan 21
216 11 Limhamn

Pontus Österlin
pontus@befound.se
0705-56 66 64

Org.nr 559054-1966
Bankgiro 288-9756
Priser anges exkl. moms


12 december 14.00 // Begränsat antal platser